skip to Main Content

 

 

 

Operatör Doktor İsmail Küçük

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

İnfertilite Endokrinolojisi Uzmanı

Doğum Tarihi : 25 Nisan 1983
Doğum Yeri : Adana

 

Eğitimler

Yıl

Derece

Üniversite / Bölüm

Şehir

2001-2007

Tıp Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi

Ankara

2008-2012

Tıpta Uzmanlık

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

İzmir

2018

ÜYTE

Klinik Eğitim

Ege Üniversitesi

Tüp Bebek Merkezi Üremeye Yardımcı Tedavi

İzmir

Görevler

Görev Yıl

Unvanı

Görev Yeri

2007

Pratisyen Hekim

Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü

2008-2012

Araştırma Görevlisi

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2012-2014

Uzman Doktor

İzmir Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

2014-2020

Uzman Doktor

İRENBE Kadın Hastalıkları ve Doğum Dal Merkezi

Tüp Bebek Merkezi

2020-…

Kendi Muayenehanesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

İnfertilite – Üreme Endokrinolojisi Uzmanı

Tıpta Uzmanlık Tezi

2012

Tamoksifen Kullanan Meme Kanserli Olgularda Endometrium Patolojileri Değerlendirilmesinde Transvajinal Ultrasonogram Doppler Ultrasonogram ve Endometrial Biyopsinin Yeri

İzmir

ESERLER

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

A1. Aydin C, Yildiz A, Kasap B, Yetimalar 11 Kucuk I, Soylu F, Efficacy of
Electrosurgical Bipolar Vessel Sealing for Abdominal Hysterectomy with Uterine
Myomas More than 14 Weeks in Size:A Randomized Controlled Trial Gynecol Obstet
Invest
2012:73:326-329,

 

A2. Bezircioglu I, Hicyilmaz L, Kucuk I, Rezanko T, Soylu F. Retroperitoneal fibrosis
secondary to ovarian malignancy: a case report. Türkiye Klinikleri Tıp
Bilimleri Dergisi,
10.5336/medsci.201 1-24963.

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

B1 Aydin C, Yildiz A. Kasap B, Yetimalar HL Kucuk I, Soylu F, Efficacy of
Electrosurgical Bipolar Vessel Sealing for Abdominal Hysterectomy with Uterin
Leiomyomata More than 14 Weeks in Si/e:A Randomized Controlled Trial 9
,
Turkish- German Gynecology Congress 201 I Antalya.

 

B2, Uysal D, Biçer M, Bezircioglu I, Kucuk I, Soylu F. Angiokeratomas of Vulva: A Case
Report and Review of the Literature. 9.
Turkish- German Gynecology Congress
201 ! Antalya,

 

B3. Uysal D, Biçer M, Bezircioglu I, Kucuk I, Soylu F. Peritoneal Tuberculosis Mimicking
Ovarian Cancer: A Report of Two Cases. 9
, Turkish- German Gynecology
Congress 201 i Antalya.

 

B4. Bezircioglu I, Bicer M, Kucuk I, Rezanko T, Soylu F. Retroperitoneal fibrosis
secondary to ovarian malignancy: a case report. 9.
Turkish- German Gynecology
Congress 201 1 Antalya.

 

B5. Bezircioglu I, Uysal D, Kucuk I, Calli AO, Soylu F, Diffuse Large B Cell Lymphoma of
The Uterine Cervix: A Case Report. 9,
Turkish- German Gynecology Congress
20! 1 Antalya,

 

B6. Bicer M, Uysal D, Bezircioglu I, Kucuk I, Soylu F. Vulvo-vaginal Hematoma After
Consensual Sexual Intercourse: A Case Report. 9,
Turkish- German Gynecology
Congress 201 1 Antalya.

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler


C1. Uysal D, Aksüt H, Küçük İ, Aslan N, Baloğlu A, Aksüt AG. Erken
Evre Endometriyum Kanserinde Çıkarılan Lenf Düğüm Sayısının Erken ve Geç
Morbidite Üzerine Etkisi
. Tepecik Eğit Hast Der 2012; 22 (2): 97-101

 

C2. Uysal D, Aksüt H, Küçük İ, Başer E, Aksüt AG. Endometriyum ve Overin Eşzamanlı Primer
Karsinomları: 26 Olgu
. Tepecik Eğit Hast Der 2012; 22 (2): 103-106

 

C3. Baloğlu A, Küçük İ. Tokoliz. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topics 2014; 7
(1): 44-47

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 

D1. Bezircioglu I, Kucuk I, Baloğlu A. Tamoksifen Kullanan Meme Kanserli Olgularda
Endometrium Patolojilerinin Değerlendirilmesinde B-Mod, Doppler Ultrasonografi
ve Endometrial Biyopsinin.Yeri.
13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi
2012 Antalya.

 

D2. Kucuk I, Keskin F, Erdoğan I, Oğuz IC Biyik I. Adneksiel Kitleyi Taklit Eden Primer
Omental Hidatik Kist: Olgu Sunumu.
12.Ulusal Jinekolji ve Obstetrik
Kongresi, Mayıs 2014 Antalya.

 

D3. Kucuk I, Keskin F, Oğuz K, Biyik 1. Fibular Hemimeli : Olgu Sunumu. 12.Ulusal Jinekolji
ve Obstetrik Kongresi, Mayıs 2014 Antalya

 

D4. Keskin F, Kucuk I, Serin G, Pala EE, Keskin EU, Kılıç S. Vulvar Leiomyoma: Olgu Sunumu.
12.Ulusal Jinekolji ve Obstetrik Kongresi, Mayıs 2014 Antalya

E. Uluslararası Kongre Katılımları

 

E1. IX.Turkish German Gynecology Congress, May 201 1 Antalya.

E2. International
Izmir Urogynecology Congress V. April 2013 Izmir

 

E3. 1st Annual Middle East Society for Gynecologic Endoscopy (MESGE) Congress in conjunction
with Turkish Society of Gynecological Endoscopy (TSGE), April 2013 Antalya

 

E4. 1 1. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi& 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve
Obstetrik Kongresi, May 2013 Antalya

F. Ulusal Kongre Katılımları

 

F1. 9. Ulusal Jinekolji ve Obstetrik Kongresi, Mayıs 2011 Antalya.

 

F2. 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, Nisan 2012 İzmir.

 

F3. 10. Ulusal Jinekolji ve Obstetrik Kongresi, Mayıs 2012 Antalya.

 

F4. 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Eylül 2012 İzmir.

 

F5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, Mart 2014 İzmir.

G. Ulusal Kurs Katılımları

 

G1. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı-Servikal Patolojiler ve Kolposkopi
Derneği, ”Jinekolojide Uygulamalı Kolposkopi Kursu” Haziran 2010 Manisa.

 

G2. Üreme Tıbbı Derneği, ”Üreme Tıbbında Güncel Yaklaşımlar Kursu” Aralık 2010 İzmir.

 

G3. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, NeonataI
Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Kursu” Nisan 201 1 İzmir.

 

G4. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği-Türk Perinatoloji Derneği, ” Temel
Obstetrik Ultrasonografl Kursu” Eylül 201 1 Manisa.

 

G5. Ege Perinatoloji Derneği – Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografl Derneği, ”
Temel Obstetrik Ultrasonografi Kursu*’ Ocak 2012 İzmir.

 

G6. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ”
Laparoskopik Histerektomi Kursu” Nisan 2012 İzmir.

 

G7. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, “11-14 Hafta
Ultrason Taraması Kursu” Haziran 2012 İzmir.

 

G8. 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi,” Temel İnfertilite Kursu”
Eylül 2012 İzmir.

 

G9. 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, “Erken Dönemde Tanı ve
Ultrasonografl Kursu” Eylül 2012 İzmir.

 

G10. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD./Fetal Kalp Kapsamlı
Kursu” Kasım 2012 İzmir.

 

G11. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, Laparoskopik Sütür Teknikleri Kursu, Mart
2014 İzmir

H. Ulusal Toplantı Katılımları

 

H1. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi. “Üroj inekoloj i ve Genel
Jinekoloji Bilimsel Eğitim Toplantısı” Şubat 2009 İzmir.

 

H2. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi.”Üroj inekoloj i Bilimsel
Eğitim Toplantısı” Aralık 2010 İzmir.

 

H3. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi. “Perinatoloji Bilimsel
Eğitim Toplantısı” Şubat 201 1 İzmir.

 

H4. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi. “Menopoz ve Jinekoloji
Bilimsel Eğitim Toplantısı” Mart 2011 İzmir.

 

H5. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi.”Endometriozis Bilimsel
Eğitim Toplantısı” Kasım 2011 İzmir.

 

H6. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi. “İnfertilite/Kontrasepsiyon
Bilimsel Eğitim Toplantısı” Aralık 2011 İzmir.

 

H7. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği. “TJOD Menoraji Tanı ve Tedavi Kılavuzu
Bilgilendirme Toplantısı” Şubat 2012 İzmir.

 

H8. 1. İzmir Operatif Jinekoloji-Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Video Sempozyumu. Mart
2012 İzmir. H9. İnfertilite-Laparoskopik Cerrahi Sempozyumu. Mart 2013 Manisa
H10. Ürojinekoloji Cerrahi Workshop, Ege Üniversitesi, 09-10 Eylül 2013

Back To Top