skip to Main Content

Doğum Tarihi : 25/04/1983
Doğum Yeri : Adana

Öğrenim Durumu :
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 2001-2007
Doktora/ Tıpta Uzmanlık Kadın Hastalıkları ve Doğum İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008-2012

Görevler:
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Pratisyen Hekim İğdır İl Sağlık Müdürlüğü 2007
Araştırma Görevlisi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008-2012
Uzman Doktor Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 2012-2014
Uzman Doktor İRENBE Kadın Hastalıkları ve Doğum Dal Merkezi- Tüp Bebek Merkezi 2014

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı : Tamoksifen Kullanan Meme Kanserli Olgularda Endometrium Patolojileri Değerlendirilmesinde Transvajinal Ultrasonogram Doppler Ultrasonogram Ve Endometrial Biyopsinin Yeri. İzmir-2012.

ESERLER LİSTESİ
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
A1. Aydin C, Yildiz A, Kasap B, Yetimalar 11 Kucuk L Soylu F, Efficacy of Electrosurgical Bipolar Vessel Sealing for Abdominal Hysterectomy with Uterine Myomas More than 14 Weeks in Size:A Randomized Controlled Trial Gynecol Obstet Invest 2012:73:326-329,
A2. Bezircioglu I, Hicyilmaz L, Kucuk I, Rezanko T, Soylu F. Retroperitoneal fibrosis secondary to ovarian malignancy: a case report. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 10.5336/medsci.201 1-24963.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
B1 Aydin C, Yildiz A. Kasap B, Yetimalar HL Kucuk I, Soylu F, Efficacy of Electrosurgical Bipolar Vessel Sealing for Abdominal Hysterectomy with Uterin Leiomyomata More than 14 Weeks in Si/e:A Randomized Controlled Trial 9, Turkish- German Gynecology Congress 201 I Antalya.
B2, Uysal D, Biçer M, Bezircioglu I, Kucuk I, Soylu F. Angiokeratomas of Vulva: A Case Report and Review of the Literature. 9. Turkish- German Gynecology Congress 201 ! Antalya,
B3. Uysal D, Biçer M, Bezircioglu I, Kucuk I, Soylu F. Peritoneal Tuberculosis Mimicking Ovarian Cancer: A Report of Two Cases. 9, Turkish- German Gynecology Congress 201 i Antalya.
B4. Bezircioglu I, Bicer M, Kucuk I, Rezanko T, Soylu F. Retroperitoneal fibrosis secondary to ovarian malignancy: a case report. 9. Turkish- German Gynecology Congress 201 1 Antalya.
B5. Bezircioglu I, Uysal D, Kucuk I, Calli AO, Soylu F„ Diffuse Large B Cell Lymphoma of The Uterine Cervix: A Case Report. 9, Turkish- German Gynecology Congress 20! 1 Antalya,
B6. Bicer M, Uysal D, Bezircioglu I, Kucuk I, Soylu F. Vulvo-vaginal Hematoma After Consensual Sexual Intercourse: A Case Report. 9, Turkish- German Gynecology Congress 201 1 Antalya.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
C1. Uysal D, Aksüt H, Küçük İ, Aslan N, Baloğlu A, Aksüt AG. Erken Evre Endometriyum Kanserinde Çıkarılan Lenf Düğüm Sayısının Erken ve Geç Morbidite Üzerine Etkisi. Tepecik Eğit Hast Der 2012; 22 (2): 97-101
C2. Uysal D, Aksüt H, Küçük İ, Başer E, Aksüt AG. Endometriyum ve Overin Eşzamanlı Primer Karsinomları: 26 Olgu. Tepecik Eğit Hast Der 2012; 22 (2): 103-106
C3. Baloğlu A, Küçük İ. Tokoliz. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topics 2014; 7 (1): 44-47

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
D1. Bezircioglu I, Kucuk I, Baloğlu A. Tamoksifen Kullanan Meme Kanserli Olgularda Endometrium Patolojilerinin Değerlendirilmesinde B-Mod, Doppler Ultrasonografi ve Endometrial Biyopsinin.Yeri. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 2012 Antalya.
D2. Kucuk I, Keskin F, Erdoğan l, Oğuz IC Biyik I. Adneksiel Kitleyi Taklit Eden Primer Omental Hidatik Kist: Olgu Sunumu. 12.Ulusal Jinekolji ve Obstetrik Kongresi, Mayıs 2014 Antalya.
D3. Kucuk I, Keskin F, Oğuz K, Biyik 1. Fibular Hemimeli : Olgu Sunumu. 12.Ulusal Jinekolji ve Obstetrik Kongresi, Mayıs 2014 Antalya
D4. Keskin F, Kucuk I, Serin G, Pala EE, Keskin EU, Kılıç S. Vulvar Leiomyoma: Olgu Sunumu. 12.Ulusal Jinekolji ve Obstetrik Kongresi, Mayıs 2014 Antalya

E. Uluslararası Kongre Katılımları
E1. IX.Turkish German Gynecology Congress, May 201 1 Antalya. E2. International Izmir Urogynecology Congress V. April 2013 Izmir
E3. 1st Annual Middle East Society for Gynecologic Endoscopy (MESGE) Congress in conjunction with Turkish Society of Gynecological Endoscopy (TSGE), April 2013 Antalya
E4. 1 1. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi& 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, May 2013 Antalya

F. Ulusal Kongre Katılımları
F1 9.Ulusal Jinekolji ve Obstetrik Kongresi, Mayıs 201 1 Antalya.
F2. 5.Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, Nisan 2012 İzmir.
F3. 10.Ulusal Jinekolji ve Obstetrik Kongresi, Mayıs 2012 Antalya.
F4. 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Eylül 2012 İzmir.
F5. ö.Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, Mart 2014 İzmir.

G. Ulusal Kurs katılımları
G1. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı-Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği, ”Jinekolojide Uygulamalı Kolposkopi Kursu” Haziran 2010 Manisa.
G2. Üreme Tıbbı Derneği, ”Üreme Tıbbında Güncel Yaklaşımlar Kursu” Aralık 2010 İzmir.
G3. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, w,NeonataI Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Kursu” Nisan 201 1 İzmir.
G4. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği-Türk Perinatoloji Derneği, ” Temel Obstetrik Ultrasonografl Kursu” Eylül 201 1 Manisa.
G5. Ege Perinatoloji Derneği – Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografl Derneği, ” Temel Obstetrik Ultrasonografi Kursu*’ Ocak 2012 İzmir.
G6. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ” Laparoskopik Histerektomi Kursu” Nisan 2012 İzmir.
G7. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, “11-14 Hafta Ultrason Taraması Kursu” Haziran 2012 İzmir.
G8. 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi,” Temel İnfertilite Kursu” Eylül 2012 İzmir.
G9. 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, “Erken Dönemde Tanı ve Ultrasonografl Kursu” Eylül 2012 İzmir.
G10. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD./Tetal Kalp Kapsamlı Kursu” Kasım 2012 İzmir.
G11. ö.Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, Laparoskopik Sütür Teknikleri Kursu, Mart 2014 İzmir

H. Ulusal Toplantı Katılımları
H1. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi. “Üroj inekoloj i ve Genel Jinekoloji Bilimsel Eğitim Toplantısı” Şubat 2009 İzmir.
H2. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi.”Üroj inekoloj i Bilimsel Eğitim Toplantısı” Aralık 2010 İzmir.
H3. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi. “Perinatoloji Bilimsel Eğitim Toplantısı” Şubat 201 1 İzmir.
H4, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi. “Menopoz ve Jinekoloji Bilimsel Eğitim Toplantısı” Mart 2011 İzmir.
H5. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi.”Endometriozis Bilimsel Eğitim Toplantısı” Kasım 2011 İzmir.
H6. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi. “İnfertilite/Kontrasepsiyon Bilimsel Eğitim Toplantısı” Aralık 2011 İzmir.
H7. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği. “TJOD Menoraji Tanı ve Tedavi Kılavuzu Bilgilendirme Toplantısı” Şubat 2012 İzmir.
H8. 1. İzmir Operatif Jinekoloji-Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Video Sempozyumu. Mart 2012 İzmir. H9. İnfertilite-Laparoskopik Cerrahi Sempozyumu. Mart 2013 Manisa H10. Ürojinekoloji Cerrahi Workshop, Ege Üniversitesi, 09-10 Eylül 2013