skip to Main Content

Laparoskopi Nedir?

Laparoskopi göbek deliğinden kamera ile girilerek karın iç boşluğunun gözlenmesi ve gerektiğinde özel laparoskopik aletler kullanılarak hastalıkların tedavi edilmesidir. Laparoskopi 20 yıl öncesinde jinekolojik hastalıkların sadece teşhisinde kullanılmaktaydı. Zamanla yeni yöntemlerin keşfedilmesi ve teknolojik gelişmeler ışığında kadın hastalıkları kanserleri dâhil olmak üzere günümüzde ameliyat gerektiren durumların %90’ı laparoskopi tekniği ile yapılabilmektedir.

Uygulama Alanları

Laparoskopi uygulama alanları Tanısal ve Operatif Laparoskopi olmak üzere iki kısımda incelenebilir. Tanısal Laparoskopi genellikle infertil hastalarda infertilite ve kronik pelvik ağrı nedenini araştırmak için uygulanır. Ope-ratif Laparoskopi ise yumurtalık kistleri, yumurtalık veya kist torsiyonu (yumurtalığın kendi etrafında dönmesi), endometriozis, myom (rahimde ur) alınması, rahim alınması, dış gebelik, tüp bebek hastalarında tüplerde sıvı bikrimi (hidrosalpinks) var ise tüplerin tıkanması, tüplerin bağlanması ve açılması, karın içi yapışıklıklar, polikistik over sendromu, idrar kaçırma, rahim ve idrar kesesi sarkması ve kanser ameliyatlarında uygulanmaktadır. Daha önceden açık veya kapalı ameliyat olması laparoskopi için engel bir durum değildir.

Uygulama Şekli

lapHasta genel anestezi altında sırtüstü yatar durumda hazırlanır. Göbek deliğine 1 cm kesi yapılır. Bu kesiden özel bir iğne (Veres iğnesi) ile karın iç boşluğuna girilir ve karın iç boşluğu yaklaşık 3 litre karbondioksit (CO2) gazı ile şişirilir. Daha sonra göbek deliğinden kamera ( Teleskop, Laparoskop) ile girilerek karın içerisindeki görüntü cerrahın karşısındaki ekrana ( monitöre) gelir.

Yapılacak ameliyatın tekniğine göre kasıklardan ve orta hattan laparoskopik aletlerin gireceği 0,5 cm boyutunda 2-3 adet kesi yapılması gerekebilir. Bu küçük kesilerden özel laparoskopik ameliyat aletleri kullanılarak ameliyatlar yapılır. Ameliyat sonunda karındaki gaz boşaltılır ve küçük kesiler kapatılır.

 

Avantajları

Laparoskopi karın cildinde 0.5-1 cm gibi küçük kesilerle yapıldığı için kozmetik açıdan çok iyi sonuçlar elde edilmektedir. Laparoskopide büyük kesi yapılmadığı için doku iyileşmesi daha çabuk olmaktadır.

Hastanın ameliyat sonrası az ağrı duyması dolayısıyla ağrı kesici ihtiyacı azalmaktadır. Ameliyat sonrası karın içerisinde yapışıklık daha az oluşmaktadır. Hastanede yatış süresi kısalmaktadır. Genellikle bir gün yatırılır. Normal yaşantıya geçiş süresi açık ameliyatlara çok kısa olduğu için iş hayatına erken katılım imkânı sunmaktadır. Laparoskopik Cerrahi, deneyimli ellerde güvenle           yapılan bir ameliyat şeklidir. Doğurganlığını tamamlamamış hastalar başta olmak üzere herkese laparoskopik cerrahi bir fırsat olarak sunulmalıdır.

Back To Top